ข้อมูลการติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
หมู่ที่ 9 บ้านโนนผาสุก ถนนอุดร-ขอนแก่น
ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : 0 4221 9629
โทรสาร : 0 4221 9629
E-mail : Phasuk.go.th@gmail.com
saraban@phasuk.go.th

mungmee

Share: