ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลผาสุก เดิมแยกออกจากตำบลพันดอน เมื่อปี พ.ศ.2525 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกุมภวาปี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านนาดี
  • หมู่ 2 บ้านดงเรือง
  • หมู่ 3 บ้านสี่แจ
  • หมู่ 4 บ้านสร้างบง
  • หมู่ 5 บ้านสี่แจ
  • หมู่ 6 บ้านหนองแวง
  • หมู่ 7 บ้านหนองแวง
  • หมู่ 8 บ้านดงเรือง
  • หมู่ 9 บ้านโนนผาสุก
  • หมู่ 10 บ้านสี่แจ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ห้วยสามพาด กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคาม จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำข้าวหลาม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,478 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 68 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.69 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ถนนสายมิตรภาพ อุดร – ขอนแก่น ตำบลผาสุกตั้งอยู่ห่างจากอำเภอกุมภวาปี ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหลาม

mungmee

Share: