วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายพัทธพล คำมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ผู้นำหมู่บ้านในตำบลผาสุก พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลผาสุก และศูนย์การเรียนรู้ฯ

mungmee

Share: