2 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก นำโดยนายพัทธพล คำมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ร่วมกันจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ณ วัดในพื้นที่ตำบลผาสุก

Share: