กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันเด็กแห่งชาติ 2567 ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก จึงได้กำหนดจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกและได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก จึงขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พบกิจกรรมมากมายภายในงาน เช่น
– กิจกรรมเวทีกลางแสนบันเทิงลุ้นรับของรางวัลมากมาย
– สนุกสนานกับเกมชิงรางวัล มีบริการอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ตลอดงาน
– พบกับมาสคอตสัตว์ป่าน่ารัก

mungmee

Share: